Doi-Mat.vn

Thông báo

Blog Đôi Mắt đã chuyển về www.dlv.vn
Mời bạn ghé thăm!

Giới thiệu

Hệ thống website mới DLV.VN

Cám ơn sự ủng hộ của các bạn thời gian vừa qua đối với Doi-Mat.vn

Để hệ thống hóa các website của mình, tôi đã thành lập 1 web mới: DLV.VN.

Doi-Mat.vn là một bộ phận của DLV.VN tại địa chỉ LSCT.DLV.VN.

Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn!